Program inauguracji Akademii Wiedzy o Mieście

13 września (wtorek), godz. 17:00

miejsce: aula Wydziału Biologii UW, ul. Miecznikowa (wejście od strony ul. Banacha koło budynków Wydziału Geologii)

 

  1. Powitanie przez dziekana Wydz. Biologii – prof. Joannę Pijanowską (3 min)
  2. Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej – Mirosława Sielatyckiego (5-10 min)
  3. Wystąpienie zastępcy prezydenta m.st. Warszawy – Włodzimierza Paszyńskiego i dyrektor Biura Edukacji Urzędu Miasta – Jolanty Lipszyc (7 min)
  4. Informacja o założeniach Akademii Wiedzy o Mieście – dr Marek Ostrowski (20-25 min)
  5. Wystąpienie przedstawiciela delegacji z Wielkiej Brytanii z Coventry – (5 min)
  6. Konferencja prasowa (30 min)