Wykład w Trybunale Konstytucyjnym – zdjęcia z wykładu

W dniu 8 listopada odbył się wykład, w Trybunale Konstytucyjnym, obejmujący zagadnienia:

Ustrojowo-konstytucyjne uwarunkowania powstania i rozwoju przestrzennego miasta, powstawanie stołeczności. Okres pierwszych sejmów elekcyjnych. Warszawa okresu Zygmunta Augusta i Zygmunta III Wazy.
Prawo o miastach. Konstytucja 3 maja.
Ślady wielkiej historii we współczesnej przestrzeni miasta.

Wykład poprowadzili:
Adam Jankiewicz
Joanna Porębska
Marek Ostrowski