Warszawa z perspektywy SGH

Materiały z wykładu Warszawa z perspektywy Szkoły Głównej Handlowej, który odbył się 09 stycznia 2012,

prowadzonego przez prof. dr hab. Marka Bryxa (prorektora ds. rozwoju SGH)

Prezentacja z wykładu prof. Marka Bryxa, prorektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie dla słuchaczy Varsavianistyki.