Początek rekrutacji

Rekrutacja rozpocznie się o północy dnia 12 września 2011 roku.

Pytania można kierować bezpośrednio do twórcy i organizatora Akademii dr Marka Ostrowskiego (samper@samper.pl).

Liczba miejsc jest limitowana. Decyduje kolejność zapisów. W br. przewidziane jest tylko 150 miejsc: 50 dla nauczycieli, 50 dla uczniów i dodatkowo 50 dla indywidualnych mieszkańców Warszawy zainteresowanych tworzeniem modelu wiedzy o mieście i jego praktycznym wykorzystaniem.