Warszawa Kulturalna

Wykład Warszawa Kulturalna odbył się w dniu 16 stycznia 2012 na deskach Teatru Dramatycznego M.St. Warszawy im. Gustawa Holoubka.

Na scenie występują prowadzący wykład od lewej: Bogna Świątkowska – Fundacja Bęc Zmiana; Katarzyna Szustow – gospodarz Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy im Gustawa Holoubka; Tadeusz Wielecki – kompozytor, Dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień; Robert Przepiórski – Grupa Citydoping i Cud (nad Wisłą); Sebastian Cichocki – wicedyrektor Muzeum Sztuki Współczesnej, kurator projektu Warszawa w Budowie. Z prawej strony krzesło na którym siedzi prowadzący wykład Marek Ostrowski, gdy nie robi zdjęć.