Wykład wprowadzający – technologia TBM w drążeniu pierwszego w historii tunelu pod Wisłą

Wykład wprowadził w zagadnienia wielkiej inwestycji i strategii rozwoju Warszawy oraz w podstawy technologii drążenia tunelu pod Wisłą metodą TBM i mikrotunelowania pozostałych odcinków rurociągu prowadzącego do oczyszczalni Czajka. Druga część wykładu – przejście pierwszym w historii tunelem pod Wisłą, będzie odbywać się sukcesywnie od połowy marca do połowy/końca kwietnia. Rozpoczęcie i terminy przejść zależą od harmonogramu prac prowadzonych na budowie. Planuje się łącznie przeprowadzenie blisko 900-1000 (!) osób. Od wykładu do dzisiaj otrzymałem ponad 1300 indywidualnych maili od osób zainteresowanych historycznym przejściem. Pierwszeństwo mają będący na wykładzie: studenci Varsavianistyki, Akademii Wiedzy o Mieście, zaproszone wcześniej grupy specjalistyczne: edukacyjne, inżynierskie, inwestycyjne etc. a także nauczycielskie – przyszłych słuchaczy AWoM, którzy włączą zdobytą wiedzę do programów szkolnych. W związku z dużym zainteresowaniem, w porozumieniu z kierownictwem budowy, planuje się zwiększyć pulę miejsc (i możliwości realizacji) przejść o dodatkową grupę – w rzeczywistości 10 grup 20-osobowych (!) Warszawiaków, którzy uczestniczyli w wykładzie. Łącznie zamierzamy przeprowadzić blisko 900-1000 (!) osób.

Uprzejmie informuję, że każdy mail i poświadczenie obecności zostały odnotowywane. Obecnie tworzone są weryfikowane imienne listy adresowe w układach alfabetycznych, niekiedy zawodowych, z podziałem na projektowane grupy uwzględniające dodatkowo jeszcze indywidualne życzenia (terminy, itd). Każdy z Państwa otrzyma w ciangu tygodnia odpowiedź mailem i z każdym będę osobno indywidualnie korespondował, aby nikogo nie pominąć. Po wyznaczeniu terminów wspólnie z kierownictwem budowy na bieżąco i sukcesywnie będę zapraszał mailami kolejne grupy.

Każdy indywidualnie otrzyma propozycję terminu i dopiero po zwrotnej akceptacji będzie przydzielony do danej grupy (na określony termin).
W tym miejscu będą też pojawiały się w razie potrzeby kolejne informacje. Proszę więc uprzejmie śledzić stronę.

Całość to ogromna praca organizacyjna – proszę o wyrozumiałość.

Marek Ostrowski