WYPRAWA i RANDKA POD WISŁĄ – podsumowanie zajęć terenowych

etap II – zajęcia w terenie

PODSUMOWANIE

Wydawało się, że zorganizowanie wejścia do tunelu mimo ograniczeń spowodowanych prowadzonymi pracami budowlanymi, oraz przejścia pod Wisłą, już dla kilkudziesięciu osób będzie sukcesem.

Wspólnym wysiłkiem podjętym wraz z inżynierami nadzorującymi budowę udało się w ciągu miesiąca pokazać i wejść do tunelu blisko 1000 mieszkańcom Warszawy, studentom Varsavianistyki, słuchaczom Akademii Wiedzy o Mieście i licznej grupie nauczycieli, którzy informacje o tym przedsięwzięciu wprowadzą do programu szkolnego.

 

 

 

Historia kolejnych wypraw pierwszym tunelem pod Wisłą.

UWAGA

Zostały sporządzone listy ostatnich grup z terminem przejścia 21 kwietnia, a uczestnicy (ok. 200 osób) zostali imiennie powiadomieni o proponowanych terminach.

Uprzejmie proszę osoby, które są zainteresowane przejściem  (21 kwiecień to ostatni możliwy termin przejścia pod Wisłą),  a nie znalazły się na listach lub nie otrzymały zaproszeń, o przypomnienie się na wszelki przypadek, abym na końcowych listach nikogo nie pominął.

 

Zasady tworzenia grup

Udział w przejściu jest możliwy tylko w grupach po wcześniejszym imiennym zaproszeniu na określoną godzinę i zwrotnym zaakceptowaniu terminu.

Ustalanie grup odbywa się według następujących zasad:

W pierwszej kolejności zostali zaproszeni ci, którzy nie mogli uczestniczyć w żadnym z terminów kwietniowych, aby umożliwić udział wszystkim prawie 900 osobom zgłoszonym w trakcie i po wykładzie.

Grupy będą dobierane sukcesywnie małymi partiami jednocześnie z każdej z 15 list, które powstały z powodów organizacyjnych, tzn. w każdej grupie wyprawowej znajdą się reprezentanci grup Varsavianistyki, Akademii, Mieszkańców itd. Uwzględniam nie tylko potencjalne możliwości kondycyjne, zainteresowania zawodowe, ale nawet bardzo liczne prośby towarzyskie o to, kto z kim chciałby znaleźć się w jednej grupie.

W konsekwencji PRZEJDĄ WSZYSCY, którzy zarejestrowali się w trakcie lub po wykładzie wprowadzającym i otrzymali potwierdzenie.

Dojazd na miejsce zbiórki

Miejsce: teren dawnej fabryki Domów. Dojazd jest od strony Tarchomina lub od strony centrum miasta Pragi Płn. Na miejsce można dojechać bezpośrednio samochodem – na miejscu jest sporo miejsca na zaparkowanie samochodu.

Trasa dojazdu jest zaznaczona na zdjęciu satelitarnym w wariantach: ogólnym i bardziej szczegółowym.

 

Organizacja w miejscu zbiórki

Proszę uprzejmie przestrzegać godziny spotkania. Czekamy 5 min. Osoby, które spóźnia się, nie będą mogły samodzielnie dochodzić do grupy. Uczestnicy każdej z grup zaproszeni wcześniej imiennie na swoją godzinę podpisują na miejscu na liście zapoznanie się z zasadami BHP i regulaminem przejścia.

Każdy z uczestników osobiście ponosi odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pracy.

Przejście tunelem

Przejście tunelem zacznie się od wejścia do szybu w miejscu zbiórki. Wejście do szybu jest po stromej drabinie na głębokość 2-3 pięter (!). Proszę wziąć ten fakt pod uwagę (sprawność, obuwie etc.). Dalej nastąpi przejście płaskim i łatwym ponad kilometrowym odcinkiem tunelu (odcinek syfonu) aż do szybu do drugiej stronie Wisły. Szyb po zachodniej stronie Wisły na głębokość 13-piętrowego budynku i niestety ze względu na bezpieczeństwo nie planujemy wyjścia nim na powierzchnię po stronie Bielan. Pozwoli to ponownie przejść się pod Wisłą i wyjść szybem wschodnim, którym wchodziliśmy.

Trasa przejścia jest zaznaczona na zdjęciach kolorem żółtym (proszę dostrzec na zdjęciu satelitarnym czarną kropkę na zachodnim końcu odcinka – to właśnie jest wylot szybu). Do wnętrza szybu dotrzemy korytarzem na głębokości 40 m wyjdziemy z tunelu do szybu (na dnie) otworem widocznym na zdjęciu poniżej.

Miejsce to obecnie jest już w części zabudowane i można będzie porównać stan początkowy widoczny na zdjęciu z tym, który zastanie konkretna grupa (prace cały czas nieprzerwanie trwają).

Jak zorientować się, kiedy znajdziemy się pod Wisłą.

Pozwolą na to dwa zdjęcia:

Cały odcinek tunelu TBP (zaznaczony na zdjęciach żółtą linią) składa się z 1080 pierścieni każdy o szerokości (długości) 1,20 m. Aby wyznaczyć dowolne położenie należy wcześniej obliczyć całkowitą długość (odległość) między szybami i wyliczyć ze skali lokalizację obu brzegów. Pierścienie wewnątrz tunelu są numerowane, a więc dokładnie możemy określić pod ziemią nasze położenie w stosunku do obiektów znajdujących się na powierzchni z dokładnością poniżej metra.

Informacje dodatkowe

Grupy będą max. 25 osobowe. Czas przejścia każdej grupy tam i z powrotem wyniesie ok. godziny.

Po przejściu każdy z uczestników otrzyma na pamiątkę imienny dwustronny karnet poświadczający udział w wyprawie.

Karnet ten proszę zachować może się jeszcze przydać  przy wyprawie na Stadion Narodowy w kwietniu br.

Nie ma ograniczeń w robieniu zdjęć.

Terminy wypraw z podziałem na grupy

Wspólnie z kierownikiem robót i jego zespołem zostały ustalone pierwsze terminy wyprawy pod Wisłą. Uczestnicy wyprawy będą sukcesywnie wcześniej imiennie zapraszani i proszeni o potwierdzenie propozycji terminu.

Pierwszy termin 24 marca jest testem sprawdzającym w praktyce możliwości organizacyjne i rzeczywistą przepustowość. Przeprowadzenie w warunkach ograniczonej przestrzeni i trwających robót łącznie blisko 1000 osób to duże przedsięwzięcie logistyczne realizowane po raz pierwszy w tunelach na tak niespotykaną skalę. Na podstawie doświadczeń z pierwszego dnia,  i ewentualnych korekcjach założeń, zostaną ustalone i podane kolejne terminy i liczba grup.

 

 

Sobota 24 marca (90 osób)

grupa 1 – godz. 10:00

grupa 2 – godz. 11:15

grupa 3 – godz. 12:30

KOMUNIKAT Z PIERWSZEGO DNIA.

Grupy  oprowadzali osobiście inżynierowie: kierownik budowy – mgr inż. Krzysztof Michalczuk oraz mgr inż. Mateusz Siergiej. Dzięki nim i pracującym w tunelu robotnikom, mimo trwających prac związanych z wylewaniem betonu (przerywanych dzięki uprzejmości na czas przejścia kolejnych grup), udało się wszystkim grupom dotrzeć do tubingów oznaczonych nr. 585-595 czyli osiągnąć środek Wisły.

 

Jedna z grup przed wejściem do szybu

Wiele osób pyta się, jak wygląda zejście do szybu - jest proste i zabezpieczone.

Grupy przemieszczały się między pracującymi robotnikami wylewającymi beton

Orientacyjna mapka odnosząca podziemną numerację pierścieni tunelu do obiektów na powierzchni.

Dokładnie pod dnem Wisły - w środku nurtu. Z prawej strony numeracja tubingów.

Uczestnicy dokumentowali każdy szczegół tunelu i swoją obecność.

 

Wydarzenie spore, nikt jednak nie przypuszczał, że odbije się tak szerokim echem w Warszawie :-)).

WIELKI FESTYN NA MOŚCIE Z OKAZJI DOTARCIA UCZESTNIKÓW WYPRAW DO ŚRODKA WISŁY POD DNEM RZEKI   :-)

Gdy pierwsi dzielni eksploratorzy – mieszkańcy Warszawy, studenci Varsavianistyki i słuchacze Akademii Wiedzy o Mieście oraz powiązane z nimi grupy nauczycieli  zdobywali kolejne metry i dotarli pod samo koryto Wisły, na powierzchni – choć wydawało się, że wieść się przecież jeszcze nie rozeszła – na Moście Marii Skłodowskiej-Curie biegnącym równolegle do tunelu TBM, już od rana zaczęli gromadzić się tłumnie mieszkańcy Warszawy. Przez cały dzień gromadziły się kolejne tysiące, a masa krytyczna tłumu została przekroczona w późnych godzinach popołudniowych. Wtedy to Mieszkańcy Warszawy ruszyli z obu brzegów w postaci dwóch pochodów, aby również dojść do środka rzeki tak jak pionierzy porannej wyprawy pod Wisłą. I spotkali się po środku, tyle tylko, że na moście (dokumentacja poniżej).

Od rana na moście biegnącym wzdłuż tunelu gromadzili się mieszkańcy Warszawy. Jeden z pochodów formujący się od strony Białołęki i Tarchomina

Masa krytyczna została przekroczona - pochody ruszyły ku środkowi Wisły.

Marsz ku środkowi Wisły jest uroczysty czyli powolny. Kilkanaście metrów z prawej strony pod dnem Wisły na głębokości kilkunastu metrów biegnie tunel TBM.

Uroczyste spotkanie na moście Marii Skłodowskiej-Curie mieszkańców lewo i prawobrzeżnej Warszawy na wysokości pierścieni w tunelu oznaczonych numerami 590-595.

Powodu do świętowania było tak wiele, że na koniec uświetniono je odpaleniem fajerwerków.

W ten przekorny sposób została zwrócona uwaga na to, że niewielu Warszawiaków zebranych na moście M. Skłodowskiej-Curie i hucznie obchodzących jego otwarcie słyszało, a jeszcze mniej wie,  że dosłownie pod nimi, pod dnem rzeki, przebiega tunel jednej z największych inwestycji środowiskowych Europy też łączący dwa brzegi. A jeszcze mniej osób ma możliwość osobiście wejść i zobaczyć. Fajerwerki nazbyt często zastępują to, co istotne. Są w rzeczywistości efektowną  powłoką miasta. Nazbyt często fajerwerki zastępują to, co istotne. Tymczasem  ukryte życie miasta jest jeszcze ciekawsze i barwniejsze. Dzięki zajęciom z Varsavianistyki i Wiedzy o Mieście, a jednocześnie aktywnemu zainteresowaniu samych słuchaczy studiów varsavianistycznych poznawaniem,  jest możliwość bardziej nowoczesnego odkrywania Warszawy i głębszego (dosłownie) poznania.

 

31 marca udało się (tak jak poprzednim grupom) dotrzeć jako pierwszym pod samą Wisłę. Grupy planowane w terminie późniejszym nie będą pierwsze pod dnem Wisły, ale w zamian w połowie kwietnia będą miały okazję pokonać całą trasę wydrążonego tunelu TBM od jednego szybu do drugiego. Tak więc są usatysfakcjonowane zarówno te osoby, które dotarły jako pierwsze pod Wisłę, jak i ci, którzy w terminie późniejszym pokonają całą trasę.

 

Sobota 31 marca – zwiększenie liczby osób  do 180 (w 5-6 grupach)

Grupy wchodzą punktualnie zgodnie z terminami zaproponowanymi i uzgodnionymi indywidualnie z każdą z osób.

grupa 1 – godz. 8:50

grupa 2 – godz. 10:00

grupa 3 – godz. 11:15

grupa 4 – godz. 12:30

grupa 5 – godz. 13:45

 

Sobota 14 kwietnia – wejście szybem startowym, przejście pod dnem Wisły, dotarcie na drugi brzeg do szybu końcowego i powrót pod rzeką.

Grupy wchodzą punktualnie zgodnie z terminami zaproponowanymi i uzgodnionymi indywidualnie z każdą z osób.

 

grupa 1 -godz. 7:30

grupa 2 – godz. 9:00

grupa 3 – godz. 10:30

grupa 4 – godz. 12:00

grupa 5 – godz. 13:30

grupa 6 – godz. 15

grupa 7 – godz. 16:30 (wychodzi o godz. 18:00)

Zdjęcia zbiorowe uczestników poszczególnych grup wypraw tunelem TBM pod Wisłą w dniu 14 kwietnia w większej rozdzielczości są do pobrania w galerii 14.04.

Zdjęcia zostały wykonane dokładnie pod korytem Wisły lub w szybie syfonu.

 

Zejście do szybu startowego tunelu TBM

 

Przejście tunelem pod dnem Wisły.

 

W szybie syfonu po bielańskiej stronie na głębokości 35 m. poniżej powierzchni lądu.

Kolejny, i  ostatni, termin: 21 kwiecień.

grupa 1 -godz. 9:00

grupa 2 – godz. 10:30

grupa 3 – godz. 12:00

grupa 4 – godz. 13:30

grupa 5 – godz. 15:00

grupa 6 – godz. 16:30

grupa 7 – godz. 18:00 (wychodzi o godz. 19:30)

Uprzejmie proszę osoby, które są zainteresowane przejściem w tym terminie,  a jeszcze nie znalazły się na dotychczasowych listach, o przypomnienie się, abym na końcowych listach nikogo nie pominął. Dotyczy to oczywiście osób, które zapisały się wcześniej podczas wykładu lub są uczestnikami zajęć z Varsavianistyki, Akademii Wiedzy o Mieście lub są na listach zgłoszonych przez szkoły.

 

Zdjęcia zbiorowe uczestników poszczególnych grup wypraw tunelem TBM pod Wisłą w dniu 21 kwietnia są do pobrania w większej rozdzielczości z galerii 21.04.

 

Uczestnikom wypraw pod Wisłą, którzy nie mogli z powodu prowadzonych prac dojść do samego szybu syfonu, przekazuję zdjęcia z wnętrza szybu oraz od góry (lotnicze).