Egzamin z geologii

Egzamin pisemny z geologii zaplanowany został w dn. 13.11.2012.
Poniżej zagadnienia, na które m.in. należy zwrócić uwagę:

 • Ery i okresy geologiczne – w którym z nich na obszarze dzisiejszej Warszawy panowało ciepłe morze.
 • Charakterystyka głównych elementów fizjograficznych regionu warszawskiego.
 • Geneza rytmicznych warstwowanych osadów powstałych w zastoisku przed czołem lądolodu.
 • Zbiornik wód oligoceńskich.
 • Geneza warszawskich jezior: Czerniakowskiego, Kamionkowskiego i np. glinianek w rejonie Ząbek
 • Występowanie węgla kamiennego i brunatnego pod Warszawą.
 • Przyczyna różnorodności warstw skalnych w profilu geologicznym i na powierzchni wysoczyzny warszawskiej.
 • Gdzie na terenie centralnej Warszawy występowało rozległe jezioro.
 • Czym są eratyki i wskaż przynajmniej cztery miejsca w Warszawie, w których można je spotkać.
 • Gorset praski i skutki jego obecności.
 • Miejsca, w których utrwalone zostały maksymalne poziomy dawnych wezbrań.
 • Cechy rzeki roztokowej i meandrującej.

Za pomoc w nauce mogą posłużyć zdjęcia z wykładu zamieszczone poniżej.