Zajęcia terenowe w Żyrardowie 8 marca

Wycieczka do Żyrardowa w ramach naszych zajęć na studiach podyplomowych SGH: Varsavianistyka – Inwestycje Miejskie.

„Rewitalizacja  jako element polityki rozwoju miasta”, „Inwestycje flagowe i projekty społeczne w przestrzeni miasta” oraz „Rewitalizacja w województwie mazowieckim – przykłady projektów zintegrowanych”

 Data: 8 marca 2014 r.

Godzina: 9.00, planowany powrót – godz. 18

Miejsce zbiórki: Plac Bankowy przy Galerii Porczyńskich

 Żyrardowska osada fabryczna jest obecnie jedynym w Europie zachowanym w całości, zespołem urbanistycznym miasta przemysłowego z tego okresu. Większość budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej nadal pełni swoją funkcję. Osada Fabryczna została uznana w styczniu 2012 za Pomnik historii. Na osadę fabryczną składa się osiedle murowanych z czerwonej cegły domów dla robotników, dzielnica willowa dla kadry kierowniczej i właścicieli fabryki, a także szereg budynków użyteczności publicznej – kościoły, szkoły, przedszkole, szpital, resursa, dom kultury, a także pralnia i łaźnia miejska. Do czasów nam współczesnych zachowało się blisko 95% pierwotnej zabudowy.

Program:

Muzeum Miejskie – zapoznamy się z historią miasta

  • Park Dietricha – w 2008 r. zakończyła się rewaloryzacja parku (z funduszy unijnych) w ramach projektu rewitalizacji Żyrardowa
  • Muzeum Miejskie – zapoznamy się z historią miasta
  • Muzeum Mazowsza Zachodniego
  • kościół pw. Matki Bożej Pocieszenia – kościół farny, zbudowany w latach 1900 – 1903, w stylu neogotyckim, według projektu Józefa Piusa Dziekońskiego. Witraże w kościele powstały w pracowni Józefa Mehoffera
  • Resursa fabryczna – powstała około 1870. W latach 2009-2011, dzięki pozyskaniu dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej, zrealizowany został projekt Rewaloryzacja zabytkowych obiektów Resursy i Kręgielni w Żyrardowie oraz ich adaptacja na cele kulturalno – artystyczne
  • dworzec kolejowy

UWAGA

Chętni muszą najpierw się zgłosić mailowo do Iwony Kuleszy („Iwona Kulesza” <ik.przewodnik@gmail.com>), aby podać dane do listy ubezpieczeniowej. W najbliższy poniedziałek zainteresowanym zostaną przesłane informacje gdzie będę przyjmowane na autokar i ubezpieczenie.