Zwiedzanie warszawskich klasztorów – podróże w czasie

Ubiegłoroczne wycieczki do klasztorach cieszyły się tak wielkim powodzeniem, że znowu w tym roku wędrujemy (po innych miejscach, więc zapraszamy wszystkich).

Zapraszam 10 maja- spotkanie przy „Honoratce” na Miodowej o mojej ulubionej godz.13.13
24 maja- spotkanie przy bramie klasztornej Sióstr Szarytek na Tamce o 11.00
Zaplanujcie czas. Czekam. E. Kunowska

eliszebak@poczta.fm