Ostatnie zapisy na Studia Podyplomowe „Człowiek-Miasto-Środowisko” 2014/2015

Do 15 listopada 2014 r. trwają ostatnie zapisy na studia podyplomowe Uniwersytetu Warszawskiego „Człowiek-Miasto-Środowisko” 2014-2015. W ramach studiów podyplomowych „Człowiek-Miasto-Środowisko” prowadzone są dwie specjalności/sekcje:

1. Varsavianistyka – studia z dominacją varsavianistyczną ogniskujące się w większym stopniu na poznaniu historii, funkcjonowania i rozwoju aglomeracji warszawskiej

2.  „Wiślana” – dedykowana zagospodarowaniu Wisły środkowej. Celem jest stworzenie korpusu specjalistów mogących wziąć czynny udział w przygotowaniu gmin do projektu Wisła 2017. Ramowy program zajęć http://podyplomowe.varsovia.pl/?page_id=7