Zdjęcia z pierwszego wspólnego wykładu

Dnia 4 października odbył się pierwszy wspólny wykład dla wszystkich grup uczestników biorących udział w Akademii.

Wydarzenie to uświetniło uroczyste odczytanie listu przewodniczącej Rady m.st. Warszawy – Pani Ewy Malinowskiej-Grupińskiej skierowanego do organizatorów i słuchaczy z gratulacjami z okazji utworzenia i rozpoczęcia działalności Akademii Wiedzy o Mieście. List w imieniu Pani Przewodniczącej Rady Miasta odczytał przedstawiciel Komisji Edukacji przy Radzie Miasta – radny Zbigniew Dubiel.