Program 2011/2012

termintytułwykładowcamiejsce
13.09.2011Inauguracja
1. Powitanie przez dziekana Wydz. Biologii – prof. dr hab. Joannę Pijanowską
2. Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej - Mirosława Sielatyckiego
3. Wystąpienie zastępcy prezydenta m.st. Warszawy - Włodzimierza Paszyńskiego i dyrektor Biura Edukacji Urzędu Miasta - Jolanty Lipszyc
4. Informacja o założeniach Akademii Wiedzy o Mieście - dr Marek Ostrowski
5. Wystąpienie prof. Marka Bryxa - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
5. Wystąpienie przedstawiciela delegacji z Wielkiej Brytanii z Coventry
6. Konferencja prasowa
Twórcy i współtwórcy Akademii gospodarze, honorowi gościeWydział Biologii UW (Kampus Ochota, ul. Miecznikowa).
Aula główna.
27.09.2011Zajęcia tylko dla nauczycieli i uczniów.
Metodyka zajęć varsavianistycznych, wypracowanie form współpracy.
Marek OstrowskiWydział Biologii UW sala 103B
04.10.2011 Informacja obrazowa – jako platforma wiedzy o mieście. Podstawy sensorycznej percepcji środowiska. Modele poznania i kiedy dokonuje się odkrycie naukowe. Wielospektralne zobrazowania lotnicze i satelitarne. Teledetekcja i fotointerpretacja. Marek Ostrowskiaula 103 B wydz. Biologii UW
11.10.2011 Prehistoria Warszawy:
Historia naturalna przed pojawieniem się ludzi. Geologia, geomorfologia.
Wysoczyzna i narodziny Wisły.
Hydrografia i klimat Warszawy.
Artur Magnuszewski
Jan Dzierżek
Jolanta Wawer
Marek Ostrowski
aula 103 B wydz. Biologii UW
Warsztaty - metody badawcze i zapoznanie się z formami geologicznymi z rejonu Warszawy i tworzącymi je minerałami.
18.10.2011Prehistoria Warszawy:
Wstęp do archeologii (Wojciech Borkowski).
Epoka kamienia na Mazowszu (Wojciech Borkowski, Barbara Sałacińska, Sławomir Sałaciński),
Epoka brązu i wczesna epoka żelaza na terenie Wielkiej Warszawy (Grażyna Orlińska),
Stanowisko archeologiczne Warszawa - Bródno Stare (Agata Wójcik).
Wojciech Borkowski
Barbara Sałacińska,
Sławomir Sałaciński,
Grażyna Orlińska,
Agata Wójcik.
Zajęcia w Państwowym Muzeum Archeologicznym
(Arsenał, ul. Długa, WEJSCIE od strony parku Krasińskich)
19.10.2011 środa
godz. 17-18
- wykład dodatkowy
Zajęcia dodatkowe nieobowiązkowe - wyprawa do wnętrza skarpy do groty ELIZEUMMarek Ostrowski
Andrzej Wolański - Biuro Konserwatora Zabytków
Z pl. Trzech Krzyży schodzimy ulicą Książęcą w dół do brzegu skarpy (ok. 100 m przed pierwszymi światłami). Po lewej stronie w parku jest duża sadzawka z okrągłym budynkiem ujęcia wody. Wejście do groty jest w skarpie na wysokości ujęcia wody.
25.10.2011 W poszukiwaniu rodowodu.
Pierwsze etapy rozwoju miasta, Stare i Nowe Miasto, jurydyki, koncepcja Trzeciej Warszawy – Warszawy Koronnej.
Koncepcje budowy miast europejskich – porównanie.
Życie codzienne Warszawy (życie codzienne miasta średniowiecznego).
Andrzej Sołtan
Marek Ostrowski

aula 103 B wydz. Biologii UW
08.11.2011 Ustrojowo-konstytucyjne uwarunkowania powstania i rozwoju przestrzennego miasta, powstawanie stołeczności. Okres pierwszych sejmów elekcyjnych. Warszawa okresu Zygmunta Augusta i Zygmunta III Wazy.
Prawo o miastach. Konstytucja 3 maja.
Ślady wielkiej historii we współczesnej przestrzeni miasta.
Adam Jankiewicz
Joanna Porębska
Marek Ostrowski
Trybunał Konstytucyjny,
al. J.Ch.Szucha
Wstęp za okazaniem karnetów Varsavianistyki.
15.11.2011 Warszawa - miasto polskiej konstytuanty.Jerzy Stępieńaula 103 B wydz. Biologii UW
Warsztaty:
czas – sposoby pomiaru i wyrażania. Zegary Warszawy: od klepsydry po zegary molekularne. Pojęcie cezury.
Marek Ostrowski
Seminarium: Afryka w WarszawieUrszula Frąckiewicz
22.11.2011 Twierdza Warszawa – czynnik degradacji czy rozwoju miasta?
Analiza rozwoju miasta w okresie zaborów.
Michał Krasucki
Marek Ostrowski
aula 103 B wydz. Biologii UW
29.11.2011 Warszawski Tryptyk Edukacyjny – program edukacyjny. Założenia, realizacja.
Marek Ostrowskiaula 103 B wydz. Biologii UW
Przygotowania do E-projektu. Działania interakcyjne. E-podręcznik oraz wirtualna przestrzeń działań lekcyjnych i prac domowych i realizacji własnych zamierzeń.Marek Ostrowski
dyskusja
06.12.2011Kartografia warszawska, weduty i panoramy Warszawy. Panorama jako sposób funkcjonowania umysłu. Panorama Warszawy Przełomu Tysiącleci i dekadę późniejsza. Marek Ostrowski
Paweł Weszpiński
aula 103B wydz. Biologii UW
Warsztaty: techniki tworzymy panoramę.Marek Ostrowski
13.12.2011Warszawa stolicą Polski. Warszawa w okresie międzywojennym.Krzysztof Jaszczyński
Ryszard Mączewski
(Fundacja Warszawa 1939.pl)
sala 103 B wydz. Biologii UW
16.12.2011 piątekWarszawa jest stanem umysłu. Mózgowa mapa i umysłowy model miasta – eksperyment medyczny. Marek Ostrowskiaula 103 B wydz. Biologii UW
Obrazowa Baza Danych, geohistoryczne bazy danych.
Marek Ostrowski
Michał Chiliński
Piotr Stępień
GIS w Warszawie współczesnej:
- implementacja GIS,
- wdrożenia ArcGIS
- serwisy mapowe np.
serwis straży miejskiej w Warszawie jako przykład analizy bezpieczeństwa wokół szkół, analiza komunikacji miejskiej i jej zmienność w czasie
GIS zaimplementowany w Muzeum w Wilanowie
Piotr Kaczmarek ESRIczterogodzinne zajęcia praktyczne z analizy, pomiarów i modelowania przestrzeni z oprogramowaniem Arc GIS odbędą się w dodatkowym uzgodnionym terminie
19.12.2011 poniedziałek - wykład dodatkowy
rozpoczęcie godz. 18
W samym sercu Warszawy
wykład i koncert bożonarodzeniowy
Marek Ostrowski, Tadeusz Świątek, organy Jerzy DziubińskiUWAGA: miejsce wykładu i koncert: kościół ewangelicko-augsburski pl. Małachowskiego, godz. 18
20.12.2011
Pyszny wykład przedświąteczny
Tradycje warszawskie nie tylko bożonarodzenioweMarek Ostrowskiaula 103 B wydz. Biologii UW
Historia Domu Towarowego B-ci JabłkowskichJan Jabłkowski
Praski Otwarty Samozwańczy Uniwersytet Latający POSULJarosław Kaczorowski
10.01.2012Cezura II wojny światowej. Pierwsze lata odbudowy. Przebudowa i kształtowanie się nowej struktury funkcjonalno -przestrzennej miasta.Jerzy S. Majewskiaula 103 B wydz. Biologii UW
16.01.2012 poniedziałek
- wykład dodatkowy rozpoczęcie godz. 18
Kulturalna WarszawaMarek Ostrowski, Sebastian Cichocki, Robert Przepiórski, Katarzyna Szustow, Bogna Świątkowska, Tadeusz WieleckiUWAGA: wykład w Teatrze Dramatycznym m.st. Warszawy im. Holoubka godz. 18
17.01.2012Warszawa epoki PRL – zależności między miastem, społeczeństwem, gospodarką, nauką i polityką.Jarosław Zieliński

aula 103 B wydz. Biologii UW
przerwa międzysemestralna
dokładny termin dopasowany do ferii szkolnych i przerwy międzysemestralnej na uczelniach zostanie podany później
21.02.2012Warszawa lewobrzeżna.
Historia współczesnych dzielnic i osiedli.
Jarosław Zielińskiaula 103 B wydz. Biologii UW
27.02.2012
poniedziałek
Tunel pod Wisłą.
Wykład obowiązkowy dla osób zainteresowanych wyprawą pod Wisłą w dn. 3.03.2012
aula główna wydz. Biologii s.9B
28.02.2012A Wisła środkiem płynie – związki człowieka z rzeką na przestrzeni wieków. Warszawa nie leży nad Wisłą. Nieznane koryto.
rzeki płynące przez miasto. Percepcja i socjologiczny obraz rzeki. Rzeka, która dzieli – pochwała polaryzacji.
Marek Ostrowskiaula 103 B wydz. Biologii UW
Poszukiwania archeologiczne obiektów zatopionych w Wiśle w XVI w.Hubert Kowalski
Wyprawa tunelem pod Wisłą nastąpi w jeden z weekendów w połowie marca zależny od możliwości technologicznych. Dokładne terminy dla poszczególnych grup będą sukcesywnie podawane w tym miejscu.Przejście z prawego brzegu na lewy pierwszym historycznym tunelem wydrążanym pod Wisłą.
miejsce spotkania będzie podane na wykładzie.
06.03.2012Warszawa prawobrzeżna. Historia współczesnych dzielnic i osiedli.
Jolanta Wiśniewska
Katarzyna Kuzko
Krzysztof Zwierz
Michał Pilich
wykład w Centrum Kultury Pragi Południe ul. Podskarbińska (przy ul. Grochowskiej)
13.03.2012Emocje a logika w architekturze warszawskiej lat 30.
Lata 30. w Warszawie zespoleniem dwóch spojrzeń na architekturę: emocjonalnego (akademizm, ekspresjonizm) i logicznego (funkcjonalizm), spoiwem subiektywizm twórcy, przewartościowanie niezmienników teoretycznych, metody projektowej i celu, którym staje się kulturalizm.
Anna Dybczyńska-Bułyszko

aula 103 B wydz. Biologii UW
Warszawa ceramiczna

Osiński Dariusz
Grześkiewicz Dorota
20.03.2012Lot nad Pragą - cd wykładu z dn. 6 marcaMarek Ostrowski aula 103 B wydz. Biologii UW
MIEJSKIE KLUCZE INTERPRETACYJNE. Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej. Granice i przestrzenie miasta: naturalne, mentalne, administracyjne, socjalne. Pojęcie i kształtowanie się marki miasta.Marek Ostrowski
Mikołaj Madurowicz
aula 103 B wydz. Biologii UW
Związki modelu kolonii bakteryjnej z miastem. Gentryfikacja dzielnic. Marek Ostrowski
Jarosław Zieliński
27.03.2012Historia Warszawy opowiedziana nazwami ulic.Kwiryna Handke
aula 103 B wydz. Biologii UW
Historia zapisana w toponimii. Omówienie nazw miejscowych Białołęki.
Projekt edukacyjny zrealizowany w klasie pierwszej liceum (zakres rozszerzony).
Anna Brodawka
03.04.2012Warszawa współczesna. Plany rozbudowy. Zarządzanie przestrzenią. Forma i funkcja. Estetyka miasta. Inteligencja emocjonalna i inteligencja racjonalna. Rola obu czynników w rozwoju miasta.Marek Ostrowski
Grzegorz Buczek
Tomasz Gamdzyk
aula 103 B wydz. Biologii UW
10.04.2012Różne spojrzenia na miasto (cykl - tematyczne panoramy Warszawy):
Warszawa jest kobietą
Sylwia Chutnik
Patrycja Dołowy
Marek Ostrowski
aula 103 B wydz. Biologii UW
17.04.2012Warszawa jako ogród. Parki, ogrody i flora Warszawy.
Warsztaty: skala porostowa
Marek Ostrowski
Barbara Sudnik
Piotr Zaniewski
aula 103 B wydz. Biologii UW
24.04.2012Warszawa z perspektywy SGH. Przygotowywanie inwestycji biznesowych, czyli jak inwestować w Warszawie, by nie wyjść jak Zabłocki na mydle".
Marek Bryx
Aleksandra Jadach-Sepioło
Anna Skrabek i Mariusz Czernecki - studenci SGH i Varsavianistyki
Wykład w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Aula V w budynku głównym SGH.
08.05.2012Różne spojrzenia na miasto (cykl - tematyczne panoramy Warszawy):
- Warszawa Ad Astra

Marek Ostrowski
Maciej Urbanowicz - koordynator projektu PW-Sat
aula 103 B wydz. Biologii UW
08.05.2012Wspólne ustalenie zasad zaliczenia zajęć. Obecność wszystkich uczestników Akademii obowiązkowa.aula 103 B wydz. Biologii UW
12.05.2012 sobota
Z powodu przewidywanej złej pogody przesunięte na połowę czerwca
Wyprawa terenowa do Lasku Bielańskiego.

Las Bielański.
15.05.2012Rozważania o przyszłości miastaLech Królikowski
Marek Ostrowski
uczestnicy zajęć
aula 103 B wydz. Biologii UW
16 czerwca 2012
godz. 9:30
Ekologia miastaBarbara Sudnik
Marek Ostrowski
Zajęcia terenowe godz. 9:30. Spotykamy się na pętli przy ul. Gwiaździstej (zaraz za zakrętem z ul Podleśnej). Zatrzymuje się tu kilka autobusów: 121, 122, 157, 185, 197.
16 czerwca 2012
godz. 9:30
Ekologia miasta – konkurencja, symbioza i pasożytnictwo. Modele miasta - przepływ energii i materii. Mapy zanieczyszczeń: chemicznych, akustycznych, promieniotwórczych, termicznych. Termografia miasta.
Składowiska i oczyszczalnie.
Marek Ostrowskiwykład w trakcie zajęć terenowych
W związku z zainteresowaniem słuchaczy rozszerzeniem zajęć i wspólnymi ustaleniami przedłuża się zajęcia Akademii z dwóch na 3 semestry. Nadprogramowe wykłady i zajęcia zostaną wprowadzone do harmonogram we wrześniu 2012
Miasto jako wielki ogród zoologiczny wybudowany i zamieszkały przez zwierzęta.
Ewolucja i atawizmy współczesnego człowieka widoczne w planowaniu i zarządzaniu przestrzenią.
Marek Ostrowski
Andrzej Kruszewicz
Wykład na wybiegu dla niedźwiedzi w warszawskim ZOO.