Program 2012/2013

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

2012/2013

Zajęcia odbywają się co do zasady we wtorki w godz. 17.30 – 20:30 (trzy godz. zajęć). Pierwsze dwie godziny poświęcone są na wykład główny, ostatnia godzina poświęcona jest na wykład uzupełniający bądź zajęcia praktyczne (warsztaty, seminaria).

Oprócz zajęć w podanych terminach przewiduje się dla zainteresowanych możliwość kilku dodatkowych zajęć w inne dni tygodnia: poniedziałki, środy, soboty. Zajęcia te wymienione są w harmonogramie. Udział w zajęciach w dodatkowych terminach oczywiście według możliwości uczestników.
 

Program może ulec zmianie (rozwinąć się) zgodnie z sugestiami uczestników zajęć.

termintytułwykładowcamiejsce
2.10.2012 godz. 17:30Uroczyste otwarcie kolejnych zajęć.
Wykład inauguracyjny: Miasto jako stan umysłu i jego ekspresja/reprezentacja w fizycznym środowisku. Informacja obrazowa – jako platforma wiedzy o mieście. Podstawy sensorycznej percepcji środowiska. Kody językowe i modele poznania. Kiedy dokonuje się odkrycie naukowe.
dr Marek OstrowskiWydział Biologii UW (Kampus Ochota, ul. Miecznikowa).
Aula Główna.
9.10.2012
godz. 17:30
Szkoła warszawska - Tryptyk Edukacyjny. Przygotowania do E-projektu. Działania interakcyjne. E-podręcznik oraz wirtualna przestrzeń działań lekcyjnych, prac domowych i realizacji własnych zamierzeń.
Obrazowa Baza Danych -wprowadzenie i zadania do realizacji.
dr Marek Ostrowski
mgr Michał Chiliński
Wydział Biologii UW (Kampus Ochota, ul. Miecznikowa).
Aula główna.
16.10.2012
godz. 17:30
Patrz uwaga w rubryce obok !
Historia naturalna przed pojawieniem się ludzi. Geologia, geomorfologia.
Wysoczyzna i narodziny Wisły.
Hydrografia i klimat Warszawy.
UWAGA. Zagadnienia do egzaminu z geologii:
- Ery i okresy geologiczne – w którym z nich na obszarze dzisiejszej Warszawy panowało ciepłe morze
- Charakterystyka głównych elementów fizjograficznych regionu warszawskiego
- Geneza rytmicznych warstwowanych osadów powstałych w zastoisku przed czołem lądolodu
- Zbiornik wód oligoceńskich.
- Geneza jezior Czerniakowskiego i Kamionkowskiego.
- Występowanie węgla kamiennego i brunatnego pod Warszawą.
- Przyczyna różnorodności warstw skalnych w profilu geologicznym i na powierzchni wysoczyzny warszawskiej.
- Gdzie na terenie centralnej Warszawy występowało rozległe jezioro.
- Czym są eratyki i wymień przynajmniej cztery miejsca w Warszawie, w których można je spotkać.
- Gorset praski i skutki jego obecności.
- Miejsca, w których utrwalone zostały maksymalne poziomy dawnych wezbrań.
- Cechy rzeki roztokowej i meandrującej. Egzamin pisemny odbędzie się w dn. 13.11.2012 godz. 17:30.

prof. dr hab. Jan Dzierżek
prof. dr hab. Artur Magnuszewski
dr Marek Ostrowski
Wydział Biologii UW (Kampus Ochota, ul. Miecznikowa).
Aula główna.
Warsztaty - metody badawcze i zapoznanie się z formami geologicznymi z rejonu Warszawy i tworzącymi je minerałami.Wydział Biologii UW (Kampus Ochota, ul. Miecznikowa).
Aula główna.
17.10.2012 środa
UWAGA ustalona ostatecznie godz. 15
Miasto i przestrzeń z perspektywy zwierząt. dr Andrzej Kruszewicz
dr Marek Ostrowski
UWAGA:
Zajęcia wewnątrz ogrodu zoologicznego na wybiegu dla niedźwiedzi
23.10.2012 godz. 17:30Prehistoria Warszawy:
Wstęp do archeologii
Stanowisko archeologiczne Warszawa - Bródno Stare.
Badania archeologiczne Warszawy na przestrzeni ostatnich 10 lat
Marek Ostrowski;
Hanna Pilcicka-Ciura - Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Warszawie;
Agata Wójcik - Państwowe Muzeum Archeologiczne; Hubert Kowalski - Uniwersytet Warszawski
Wydział Biologii UW (Kampus Ochota, ul. Miecznikowa).
Aula główna.
30.10.2012Dzisiejszy wykład był planowany do ostatniej chwili w zupełnie nowej formule jako niespodzianka technologiczna poza salą wykładową - niestety jest jeszcze za wcześnie, aby go zrealizować. Ponieważ jest już pewne, że nie odbędzie się, a sala wykładowa jest wolna, proponuję dla zainteresowanych dodatkowe poza harmonogramem spotkanie poświęcone analizie zdjęć lotniczych i satelitarnych Warszawy (w części w powiązaniu z lekcjami).Marek OstrowskiWydział Biologii UW (Kampus Ochota, ul. Miecznikowa).
Aula główna.
6.11.2012W poszukiwaniu rodowodu.
Pierwsze etapy rozwoju miasta, Stare i Nowe Miasto, jurydyki, koncepcja Trzeciej Warszawy – Warszawy Koronnej.
Koncepcje budowy miast europejskich – porównanie.
Życie codzienne Warszawy (życie codzienne miasta średniowiecznego).
dr Andrzej Sołtan
dr Marek Ostrowski
Wydział Biologii UW (Kampus Ochota, ul. Miecznikowa).
Aula główna.
12.11.2012
poniedziałek
ZMIANA godz. wykładu. Wykład odbędzie się w tym samym miejscu na Zamku Królewskim, ale w godz. 16:00 - 17:30, czyli dwie godz. wcześniej od zaplanowanych.
WARSZAWA OKRESU BERNARDO BELLOTTO ZWANEGO CANALETTO.

prof. dr hab. Andrzej RottermundWAGA: wykład w Sali Wielkiej Asamblowej Zamku Królewskiego - obowiązują stroje wizytowe
13.11.2012Cz I.
Przypomnienie historii naturalnej (w tym geologicznych podstaw) rejonu Warszawy
cz. II
EGZAMIN PISEMNY Z GEOLOGII

dr Marek OstrowskiWydział Biologii UW (Kampus Ochota, ul. Miecznikowa).
Aula główna.
Warsztaty:
czas – sposoby pomiaru i wyrażania. Zegary Warszawy: od klepsydry po zegary molekularne. Pojęcie cezury.
Wydział Biologii UW (Kampus Ochota, ul. Miecznikowa).
Aula główna.
20.11.2012Kartografia warszawska, weduty i panoramy Warszawy. Panorama jako sposób funkcjonowania umysłu. Panorama Warszawy Przełomu Tysiącleci i dekadę późniejsza. Wielospektralne zobrazowania lotnicze i satelitarne. Teledetekcja i fotointerpretacja.
PW-Sat spojrzenie z nieba na Warszawę
Marek Ostrowski
Paweł Weszpiński
Wydział Biologii UW (Kampus Ochota, ul. Miecznikowa).
Aula główna.
zajęcia dodatkowe w indywidualnie dobranym terminiePanorama Warszawy z balonuzajęcia w terenie
Warsztaty: techniki tworzymy panoramę.Marek OstrowskiWydział Biologii UW (Kampus Ochota, ul. Miecznikowa).
Aula główna.
21.11.2012
godz. 16:15-17:15
środa
wyprawa do wnętrza skarpy do groty ELIZEUMAndrzej Wolański - Biuro Konserwatora Zabytków
Marek Ostrowski
UWAGA:
Z pl. Trzech Krzyży schodzimy ulicą Książęcą (ok. 100 m przed pierwszymi światłami). Po lewej stronie w parku jest duża sadzawka z okrągłym budynkiem ujęcia wody. Wejście do groty jest w skarpie na wysokości ujęcia wody.
27.11.2012
Czytanie miasta czyli w poszukiwaniu genius loci. Ustrojowo-prawne uwarunkowania powstania i rozwoju przestrzennego miasta, powstawanie stołeczności.
dr Adam Jankiewicz
arch Joanna Porębska-Srebrna
dr Marek Ostrowski
Trybunał Konstytucyjny,
al. J.Ch.Szucha
Wstęp za okazaniem karnetów Varsavianistyki.
4.12.2012Wisła – związki człowieka z rzeką na przestrzeni wieków. Warszawa nie leży nad Wisłą. Nieznane koryto.
Rzeki płynące przez miasto. Percepcja i socjologiczny obraz rzeki. Rzeka, która dzieli – pochwała polaryzacji
dr Marek OstrowskiWydział Biologii UW (Kampus Ochota, ul. Miecznikowa).
Aula główna.
10.12.2012
rozpoczęcie godz. 18:00
Warszawa w w okresie międzywojennymdr Krzysztof Jaszczyński, Ryszard Mączewski (Fundacja 1939.pl)Wydział Biologii UW (Kampus Ochota, ul. Miecznikowa).
Aula główna.
11.12.2012Ślady wielkiej historii we współczesnej przestrzeni miasta. Twierdza Warszawa – czynnik degradacji czy rozwoju miasta?
Analiza rozwoju miasta w okresie zaborów.
Marek Ostrowski Michał KrasuckiWydział Biologii UW (Kampus Ochota, ul. Miecznikowa).
Aula główna.
17.12.2012 poniedziałek - wykład dodatkowy
rozpoczęcie godz. 18
W samym centrum Warszawy. Geodezyjny układ odniesienia (układ warszawski), wybrane rody Warszawskie. Definicja Warszawiaka
Marek Ostrowski, Tadeusz Świątek, chór Varsoviae Regii CantoresUWAGA: miejsce wykładu i koncert: kościół ewangelicko-augsburski pl. Małachowskiego, godz. 18
18.12.2012
Pyszny wykład przedświąteczny
Tradycje warszawskie nie tylko bożonarodzenioweMarek OstrowskiWydział Biologii UW (Kampus Ochota, ul. Miecznikowa).
Aula główna.
07.01.2013
wykład dodatkowy
rozpoczęcie godz. 18
Struktura funkcjonalno-przestrzenna współczesnego miasta - wstęp. Iluminacja miasta.Marek Ostrowski,
Tomasz Gamdzyk (Wydział Estetyki Przestrzeni Miejskiej Urzędu m.st. Warszawy)
Wydział Biologii UW (Kampus Ochota, ul. Miecznikowa).
Aula główna.
08.01.2013Twierdza Warszawa - czynnik rozwoju czy degradacji miasta? Marek OstrowskiWydział Biologii UW (Kampus Ochota, ul. Miecznikowa).
Aula główna.
14.01.2013
wykład dodatkowy
rozpoczęcie godz. 18
Warszawa z perspektywy SGHdr Aleksandra Jadach-Sepioło, Szkoła Główna HandlowaWydział Biologii UW (Kampus Ochota, ul. Miecznikowa).
Aula główna.
15.01.2012Egzamin z historii Warszawy w okresie do 1918 r.
ZAGADNIENIA
1. Co ważnego dla Warszawy, dla Rzeczypospolitej i osobno dla Europy wydarzyło się na prawym brzegu Wisły na polach Kamionu?
2. Miejsca elekcji królów w Warszawie – jak wyglądało pole elekcyjne w trakcie elekcji i jak te miejsca zostały upamiętnione ( jak wyglądają dziś – zalecane „zajęcia terenowe”).
3. Główne osie urbanizacyjnego rozwoju Warszawy do końca XVIII w. i ich wzajemne powiązania
4. Jurydyki – ich geneza, status prawny i organizacja, skutki ich istnienia dla rozwoju Warszawy.
5. Forum Wazów
6. Grodziska istniejące niegdyś w rejonie dzisiejszej Warszawy (lokalizacja, funkcje, historia).
7. Kiedy i jak doszło do tego, że Warszawa stała się miastem rezydencjonalnym królów polskich i jakie to miało znaczenie dla dalszego rozwoju miasta?
8. Epoka żelaza w rejonie Warszawy.
9. Wały Lubomirskiego i ich rola w kształtowaniu się Warszawy
10. W którym roku przeniesiono stolicę Polski z Krakowa do Warszawy?
11. Trzecia Warszawa (królewsko-magnacko-szlachecko-klasztorna).
12. Panorama Baryczkowska, Kozarskiego i Przełomu Mileniów – porównanie.
13. Twierdza Warszawa
14. Historia wodociągów warszawskich.
15. Pytanie niespodzianka
dr Marek Ostrowski
dr Andrzej Sołtan
dr Adam Jankiewicz
Wydział Biologii UW (Kampus Ochota, ul. Miecznikowa).
Aula główna.
21.01.2013
wykład dodatkowy
rozpoczęcie godz. 18
Lekcja VarsavianistykiMarek Ostrowski, Sebastian Cichocki (Muzeum Sztuki Nowoczesnej), Tadeusz Wielecki (dyrektor Festiwalu Warszawska Jasień), Robert PrzepiórkowskiWydział Biologii UW (Kampus Ochota, ul. Miecznikowa).
Aula główna.
22.01.2013Wykład: Historia Warszawy opowiedziana nazwami ulic. System nazewnictwa: czynnik kształtujący przestrzeń, strategia informacyjna czy odwrotnie element propagandy.
W czasie wykładu możliwość pisania egzaminu z geologii i historii przez osoby, które nie zdawały wcześniej. wcześniej.
Marek OstrowskiWydział Biologii UW (Kampus Ochota, ul. Miecznikowa).
Aula główna.
20.01.2013 - 10.02.2013FERIE ZIMOWEFERIE ZIMOWEmiejsce zajęć:
każdy we własnym zakresie :-)
12.02.2013Infrastruktura wodociągów i kanalizacjiMarek Ostrowskizniana sali
Wydział Biologii SALA 103 B na półpietrze
19.02.2013Mosty - Infrastruktura i historia przepraw. Warszawa balonowa i lotniczaMarek OstrowskiWydział Biologii sala 103B
26.02.2013Warszawa - stolica Polski w okresie międzywojennym.
Krzysztof Jaszczyński i Ryszard Mączewski
Fundacja „Warszawa1939.pl”

Wydział Biologii sala 103B
5.03.2013
UWAGA zajęcia na Grochowie w Centrum Kultury
ul. Podskarbińska 2
Praga i dzielnice prawobrzeżne – historia, współczesność.Jolanta Wiśniewska, Krzysztof Zwierz
Muzeum Warszawskiej Pragi
UWAGA
Centrum Kultury
ul. Podskarbińska 2
12.03.2013Warszawskie wieżowce, czyli pozory wielkomiejskości.
Model rozwoju miasta na przykładzie kolonii bakteryjnej. Gentryfikacja.
Jarosław Zieliński
Marek Ostrowski
Wydział Biologii sala 103B
19.03.2013Dzisiejsze miasto-struktura i zarzadzanie. Planowanie przestrzenne. Iluminacja miasta i estetyka przestrzeni.Marek Ostrowski, Tomasz Gamdzyk, Grzegorz BuczekWydział Biologii sala 103B
26.03.2013Emocje a logika w architekturze warszawskiej lat 30.
Lata 30. w Warszawie zespoleniem dwóch spojrzeń na architekturę: emocjonalnego (akademizm, ekspresjonizm) i logicznego (funkcjonalizm), spoiwem subiektywizm twórcy, przewartościowanie niezmienników teoretycznych, metody projektowej i celu, którym staje się kulturalizm.
Anna Dybczyńska-Bułyszko
Wydział Architektury PW
Wydział Biologii sala 103B
9.04.2013Projektowanie - warsztatyAnna Dybczyńska-Bułyszko
Wydział Architektury PW
Wydział Biologii sala 103B
16.04.2013
UWAGA zmiana wcześniejszej zaplanowanego tematu wykładu
Panorama balonowa i lotnicza Warszawy.
Planowany wcześniej wykład dr M.Madurowicza został przeniesiony na 7 maja.
Marek OstrowskiWydział Biologii sala 103B
23.04.2013
egzamin
projektowanieprof. dr hab. Anna Dybczyńska-Bułyszko
Wydział Architektury PW
Wydział Biologii sala 103B
07.05.2013Miejskie klucze interpretacyjne. Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej. Granice i przestrzenie miasta: naturalne, mentalne, administracyjne, socjalne. Pojęcie i kształtowanie się marki miasta.Mikołaj Madurowicz
Marek Ostrowski
Wydział Biologii sala 103B
14.05.2013Projektowanie - omówienie wyników egzaminu i prezentacja projektów słuchaczyprof. dr hab. Anna Dybczyńska-Bułyszko
Wydział Architektury PW
Wydział Biologii sala 103B
21.05.2013Miasta-ogrody
Definicje miasta-ogrodu w Anglii i w Polsce;
Różne polskie wersje miasta-ogrodu : miasto-las ; miasto-park leśny ; miasto-sad : miasto-ogród-letnisko.
Zakładanie miast-ogrodów związane z zapomnianym pojęciem higieny urbanistycznej,planów strefowych i strefy izolacyjnej Warszawy z 1938r.
współczesne sposoby projektowania w mieście oraz projektowanie w Miastach Ogrodach wynikające z zapisów konserwatorskich ochrony struktury i funkcji MiastaOgrodu.
System zieleni miejskiej (wynikający z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego) a system zieleni jako powierzchni biologicznie czynnej niezależnej od sposobu użytkowania i właściciela.
- pocket gardens - zieleńce jako miniaturowe parki, oazy komfortu przestrzeni pośród tkanki miejskiej
- ogrody tymczasowe - 'zazieleniacze', akcje towarzyszące wystawom, spotkaniom, występom
- 'ogrodowa partyzantka' - guerrilla gardening - spontaniczne i zaskakujące akcje w przestrzeni miejskiej (o! przez noc wyrosły bratki w dziurach w chodniku)
- zielone ulice - wykorzystanie wody deszczowej, renaturalizacja.
WARSZTATY: wytyczne do zaprojektowanie Miasta Ogrodu

Marek Ostrowski
Marek Witecki
Anna Latoch
Wydział Biologii sala 103B
28.05.2013 Flora Warszawyprof. Barbara Sudnik
Piotr Zaniewski
Wydział Biologii sala 103B
zajęcia terenowe - termin do uzgodnieniaprof. Barbara Sudnikw terenie
04.06.2013Parki, ogrody -czyli coś pośredniego między naturą, miastem i florą.Marek Ostrowski
Wydział Biologii sala 103B
11.06 - przerwa wakacyjna w zajęciach do końca września.Zapraszam zainteresowanych słuchaczy na dodatkowe "zajęcia" w najbliższą sobotę na piknik ceramiczny, którego część merytoryczna jest organizowana wspólnie z Akademią
SOBOTA 15 czerwiec.2013

Początek wykładów godz. 16. Zakończenie koło godz. 17:30
Warszawa ceramiczna - MOZAIKA WARSZAWSKA SYMPOZJUM 9.WSC

1. Bożena Kostuch, historyk sztuki, kustosz Muzeum Narodowego w Krakowie
Mozaika i przykłady jej ocalenia.
2. Robert Szuba, Fundacja Sztuka Stosowana.
Przeprowadzka mozaiki z kina Skarpa
3. Wanda Rodowicz artystka plastyk
Praca przy mozaikach warszawskich
Pomoc: Dorota Grześkiewicz
4. Małgorzata Marecka, pracownik Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Mozaiki szklane-modny element wystroju wnętrz
Dariusz OsińskiCentrum Kultury Warszawa Praga Płd., ul. Podskarbińska 2