Program 2013/2014

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

2013/2014

Zajęcia odbywają się co do zasady we wtorki w godz. 17.30 – 20:30 (trzy godz. zajęć). Pierwsze dwie godziny poświęcone są na wykład główny, ostatnia godzina poświęcona jest na wykład uzupełniający bądź zajęcia praktyczne (warsztaty, seminaria).

Oprócz zajęć w podanych terminach przewiduje się dla zainteresowanych możliwość kilku dodatkowych zajęć w inne dni tygodnia: poniedziałki, środy, soboty. Zajęcia te wymienione są w harmonogramie. Udział w zajęciach w dodatkowych terminach oczywiście według możliwości uczestników.
 

Program może ulec zmianie (rozwinąć się) zgodnie z sugestiami uczestników zajęć.

termintytułwykładowcamiejsce
8.10.2013
godz. 17:30
Inauguracja roku akademickiego dla kandydatów do Akademii i na studia podyplomowe Człowiek-Miasto Środowisko oraz Varsavianistyka - inwestycje miejskie przy SGH. Wykład inauguracyjny zostanie poświęcony założeniom Akademii i planom jej rozwoju oraz organizacji zajęć w Akademii i na obu kierunkach varsavianistycznych studiów podyplomowych.
Wykład będzie

dr Marek Ostrowski UW
dr Aleksandra Jadach-Sepioło SGH
Wydział Biologii UW (Kampus Ochota, ul. Miecznikowa).
Aula Główna.
11.10.2013 PIĄTEK
wykład potwierdzony - pogoda zapewniona
godz. 18 - udostępnienie miejsca, otworzenie kawiarni i baru, samodzielne zwiedzanie miejsca
godz. 18:30 wykład o historii lokalnej
godz. 19 - wykład Sztuka w przestrzeni publicznej
UWAGA: wykład na plaży Cud nad Wisłą.

Sztuka w przestrzeni publicznej - wykład nieformalny, bo taka jest sztuka ulicy
Marek Ostrowski, Robert Przepiórski, Przemek Dziubłowski (Citydoping)UWAGA: wykład na plaży Cud nad Wisłą. (płyta Desantu przy cyplu Czerniakowskim).
Mapkę lokalizacji miejsca wykładu można znaleźć na www.varsavianistyka.pl w zakładce program (proszę odszukać ten wykład),

j
15.10.2013
godz. 17:30
Miasto jako stan umysłu i jego ekspresja/reprezentacja w fizycznym środowisku. Informacja obrazowa – jako platforma wiedzy o mieście. Podstawy sensorycznej percepcji środowiska. Kody językowe i modele poznania. Kiedy dokonuje się odkrycie naukowe.dr Marek Ostrowski
Wydział Biologii UW (Kampus Ochota, ul. Miecznikowa).
Aula główna.
16.10.2013 ŚRODA
UWAGA
godz. 15 -debata
godz. 16 - wykład ZOO
Miasto i przestrzeń z perspektywy zwierząt. dr Andrzej Kruszewicz
dr Marek Ostrowski
UWAGA:
Zajęcia w al. Solidarności na zewnątrz ogrodu zoologicznego na wybiegu dla niedźwiedzi
22.10.2013
godz. 17:30
Zobrazowania lotnicze i satelitarne - wykład i warsztaty z analizy obrazów satelitarnych.dr Marek Ostrowski
Wydział Biologii UW (Kampus Ochota, ul. Miecznikowa).
Aula główna.
29.10.2013
godz. 17:30
Historia naturalna przed pojawieniem się ludzi. Geologia, geomorfologia.
Wysoczyzna i narodziny Wisły.
prof. dr hab. Jan Dzierżek
dr Marek Ostrowski
Wydział Biologii UW (Kampus Ochota, ul. Miecznikowa).
Aula główna.
5.11.2013
godz.17:30
Prehistoria Mazowsza, doliny Wisły środkowej i wysoczyzn - rejonu, w którym pojawi się Warszawa, na podstawie badań archeologicznych.
Warsztaty: nowoczesne nieinwazyjne metody badań archeologicznych na przykładzie średniowiecznej Nieszawy.
dr Marek Ostrowski, Marcin Jaworski, Michał Pisz, Stanisław Rzeźnik, Piotr Wroniecki, Alicja WrotekWydział Biologii UW (Kampus Ochota, ul. Miecznikowa).
Aula główna.
12.11.2013
godz.17:30
Historyczne początki miasta. Warszawa średniowiecznadr Marek Ostrowski, dr Andrzej SołtanWydział Biologii UW (Kampus Ochota, ul. Miecznikowa).
Aula główna.
18.11.2013 PONIEDZIAŁEK
godz. 18
UWAGA: wykład w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego - obowiązują stroje wizytowe
WARSZAWA OKRESU BERNARDO BELLOTTO ZWANEGO CANALETTO.

prof. dr hab. Andrzej Rottermund Sali Wielkiej Zamku Królewskiego - obowiązują stroje wizytowe. Wstęp za karnetami Varsavianistyki.
19.11.2013
godz. 17:30
Szkoła warszawska - Tryptyk Edukacyjny. Przygotowania do E-projektu. Działania interakcyjne. E-podręcznik oraz wirtualna przestrzeń działań lekcyjnych, prac domowych i realizacji własnych zamierzeń.
Obrazowa Baza Danych -wprowadzenie i zadania do realizacji
dr Marek OstrowskiWydział Biologii UW
(Kampus Ochota, ul. Miecznikowa).
Aula główna.
20.11.2013 ŚRODA
godz. 17
Uwaga: wykład w Elizeum
20.11.2013 (środa) godz. 17
ELIZEUM – WYPRAWA DO WNĘTRZA SKARPY


mgr inż. Andrzej Wolański (Biuro Konserwatora Zabytków), dr Marek Ostrowski UWAGA: zajęcia w Elizeum wewnątrz skarpy warszawskiej (dojście ok 150 m wzdłuż podnóża skarpy na północ od ul. Książęcej na wysokości pawilonu ujęcia wody),
26.11.2013
godz.17:30
Uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia Akademii Wiedzy o Mieście słuchaczom dwóch pierwszych roczników oraz dyplomów honorowych wykładowcom i matkom/ojcom założycielom
Szczegółowy program znajduje się w informacji bieżącej na stronie głównej.
dr Marek Ostrowski,
Jerzy Stępień - b. Prezes Trybunału Konstytucyjnego
Tadeusz Wielecki (dyr. Międzynarodowego Festiwalu Warszawska Jesień)
Wydział Biologii UW (Kampus Ochota, ul. Miecznikowa).
Aula główna.
Po wykładach rozdanie dyplomów i część nieformalna.
3.12.2013
godz.17:30
KARTOGRAFIA WARSZAWSKA - PANORAMY I WEDUTY WARSZAWY

dr Marek Ostrowski, mgr Paweł Weszpiński (Muzeum Historyczne m.st. Warszawy)
Wydział Biologii UW (Kampus Ochota, ul. Miecznikowa).
Aula główna.
10.12.2013
godz.17:30
Rozwój Warszawy w XVII - XIX w.Marek OstrowskiWydział Biologii UW (Kampus Ochota, ul. Miecznikowa).
Aula główna.
16.12.2013 PONIEDZIAŁEK
godz. 18
W SAMYM CENTRUM WARSZAWY


dr Marek Ostrowski, mgr Tadeusz Świątek, chór Modo Maiorum pod dyrekcją Michała StraszewskiegoUWAGA: zajęcia w kościele ewangelicko-augsburskim, pl. Małachowskiego 1
17.12.2013
godz.17:30
Czas i jego reprezentacja na przykładzie Warszawydr Marek OstrowskiWydział Biologii UW (Kampus Ochota, ul. Miecznikowa).
Aula główna.
7 styczeń 2014 godz. 17:30
UWAGA wykład w Trybunale Konstytucyjnym
Warszawa – miasto Wspólnoty Obywatelskiej. Prawno-ustrojowe uwarunkowania rozwoju Warszawydr Adam JankiewiczTrybunał Konstytucyjny al. Szucha
13.01.2014 UWAGA poniedziałek
godz. 18
Warszawa w odbudowie po 1945 r.dr Marek Ostrowski, Michał KrasuckiWydział Biologii UW (Kampus Ochota, ul. Miecznikowa).
Aula główna.
14.01.2014
godz. 17:30
Systemy zasilania Warszawy w wodę - wodociągi i kanalizacjadr Marek OstrowskiWydział Biologii UW (Kampus Ochota, ul. Miecznikowa).
Aula główna.
18.01.2014 UWAGA sobota
godz. 10:30
Samorząd miejski a planowanie przestrzenne.

Początki kinematografii w Warszawie /1897-1918/
dr hab. Lech Królikowski


Zbigniew Muszyński wykładowca PWSFTiT
Wydział Biologii UW (Kampus Ochota, ul. Miecznikowa).
SALA 103 B.
20.01.2014 UWAGA poniedziałek
UWAGA zajęcia SOHO godz. 18
dr Marek Ostrowski, dr Aleksandra Jadach_Sepioło SGH, Jarosław Zieliński- varsavianistaPrzystanek Soho Factory- rewitalizacja Warszawy. Problemy gentryfikacji miasta.Zajęcia w SohoFactory ul. Mińska 25.
21.01.2014
godz. 17:30
Warszawa w okresie międzywojennymdr Marek OstrowskiWydział Biologii UW (Kampus Ochota, ul. Miecznikowa).
Aula główna.
przerwa międzysemestralna a potem ferie szkolne
25.02.2014spotkanie osób zainteresowanych wyprawą do m. ВАРШАВА W czasie spotkania zostaną omówione warunki wyjazdu oraz ustalona zostanie trasasala 103 nad schodami
1.03.2014
SOBOTA
Samorząd miejski a planowanie przestrzenne.
c.d.
Lech KrólikowskiWydział Biologii UW
sala 103
4.03.2014System Informacji Przestrzennej.System nazewnictwa: czynnik kształtujący przestrzeń, strategia informacyjna czy odwrotnie element propagandy. dr Marek OstrowskiWydział Biologii UW (Kampus Ochota, ul. Miecznikowa).
sala 103 B (nad schodami)
8.03.2014 SOBOTA
wyjazd do Żyrardowa
Godzina: 9.00, planowany powrót – godz. 18
„Rewitalizacja w województwie mazowieckim"
Chętni muszą najpierw się zgłosić mailowo (ik.przewodnik@gmail.com) i podać dane do listy ubezpieczeniowej. Zainteresowanym Iwona Kulesza prześle informację gdzie będą przyjmowane wpłaty na opłacenie m.in. autokaru i ubezpieczenia
- Muzeum Miejskie - historia miasta
- Park Dietricha - w 2008 r. zakończyła się rewaloryzacja parku (z funduszy unijnych) w ramach projektu rewitalizacji Żyrardowa
- Muzeum Mazowsza Zachodniego
- kościół pw. Matki Bożej Pocieszenia - kościół farny. Witraże w kościele powstały w pracowni Józefa Mehoffera
- Resursa fabryczna - powstała około 1870. W latach 2009-2011, dzięki pozyskaniu dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej, zrealizowany został projekt Rewaloryzacja zabytkowych obiektów Resursy i Kręgielni w Żyrardowie oraz ich adaptacja na cele kulturalno – artystyczne
Miejsce zbiórki: Plac Bankowy przy Galerii Porczyńskich
11.03.2014 wtorekegzamin z geologii i historii dla słuchaczy AWoMWydział Biologii UW
sala 103
18.03.2014 wtorekw tym dniu zajęcia są odwołane
22.03.2014
sobota
Warszawa nie magnacka, nie przemysłowa, nie mieszczańska....
oraz
drugi wykład:
Zapomniane przewodniki zaborców. I Wojna Światowa
Jolanta Wiśniewska


Irena Pogorzelska
Wydział Biologii UW
sala 103
25.03.2014 wtorek
GODZ. 17-ta
Emocje a logika w architekturze warszawskiej lat 30.
Lata 30. w Warszawie zespoleniem dwóch spojrzeń na architekturę: emocjonalnego (akademizm, ekspresjonizm) i logicznego (funkcjonalizm), spoiwem subiektywizm twórcy, przewartościowanie niezmienników teoretycznych, metody projektowej i celu, którym staje się kulturalizm.
prof. Anna Dybczyńska-Bułyszko
Wydział Architektury PW
Wydział Biologii UW
sala 103
1.04.2014 AWoM
GODZ. 17-ta
Planowanie przestrzenne - warsztaty z projektowaniaprof. Anna Dybczyńska-Bułyszko
Wydział Architektury PW
Wydział Biologii UW
sala 103
8.04.2014Planowanie przestrzenne - warsztaty/egzamin w postaci projektuprof. Anna Dybczyńska-Bułyszko
Wydział Architektury PW
Wydział Biologii UW
sala 103
12.04.2014
.sobota
zajęcia UW-CMS
wykład: Spacer szlakiem kawiarni literackich międzywojnia

Prezentacje słuchaczy:
"Warszawa od wieków miastem wielu kultur".

Warszawa prawosławna

prof. Andrzej Makowski


Elżbieta Kunowska


Radosław Warchoł
Wydział Biologii UW
sala 103
15.04.2014
dzień wolny
22.04.2014
wtorek
godz. 17-ta
Strategie rozwoju miasta Marek OstrowskiWydział Biologii UW
sala 103
26.04.2014
sobota
zajęcia UW-CMS
Ekologia miasta i ekologia populacji miejskich


Ptaki Warszawy
prof. Joanna Pijanowska


Alicja Zduń
Wydział Biologii UW
sala 103
06.05.2014
wtorek
godz. 17-ta
Planowanie przestrzenne - omówienie prac i wystawienie ocen egzaminacyjnychprof. Anna Dybczyńska-Bułyszko
Wydział Architektury PW
Wydział Biologii UW
sala 103
ZAJĘCIA WTORKOWE W TYM SEMESTRZE ZOSTAŁY ZAKOŃCZONE
Planowane: piknik lotniczy - termin zależny od pogodywiadomość o terminie pikniku lotniczym zostanie przesłana indywidualnie 2-3 dni wcześniej do każdego (planowane w jedną z sobót lub niedziel maja)
Planowane: zajęcia florystyczne w parku natolińskim - termin zależny od pogodywiadomość o terminie zajęc florystycznych zostanie przesłana indywidualnie 2-3 dni wcześniej do każdego (planowane w jedną z sobót lub niedziel maja)