Program 2014/2015

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

2014/2015

Zajęcia odbywają się co do zasady we wtorki w godz. 17.30 – 20:30 a w wybrane soboty wg harmonogramu w godz. 10 – 16. Słuchacze studiów podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego „Człowiek-Miasto-Środowisko” obu specjalizacji: varsavianistycznej i dedykowanej Wiśle oraz słuchacze Akademii Wiedzy o Mieście wybierają najdogodniejsze dla siebie terminy zajęć i interesujące tematy wykładów kompletując zajęcia niezbędne do zaliczenia. Oprócz zajęć w podanych terminach przewiduje się możliwość dodatkowych zajęć w inne dni tygodnia. Lista wszystkich zajęć (obecnie do końca br.) została umieszczona w harmonogramie. Program będzie na bieżąco poszerzany przez wprowadzanie dodatkowych zajęć (wykładów, seminariów i zajęć terenowych) zgodnie z sugestiami uczestników studiów podyplomowych i AWoM. Informacje o tym będą na bieżąco zamieszczane na tej stronie (podwójnie: w harmonogramie oraz informacjach bieżących).

termintytułwykładowcamiejsce
07.10.2013 WTOREK
godz. 17:30
Inauguracja roku akademickiego.
Relacja z wyprawy varsavianistycznej do Warszawy na Syberii. Krajobrazy syberyjskie zarówno stepów, jak i gór Ałtaju.

Marek Ostrowski, Elżbieta Finzi, Irena Pogorzelska, Anna Polińska, Bożena Rudzisz. Wydział Biologii UW (Kampus Ochota, ul. Miecznikowa).
Aula Główna.
08.10. 2014 (środa )
UWAGA godz. 18:30
511 KILOMETR WISŁY – PRAPOCZĄTKI LOKALIZACJI WARSZAWY (Solec - historia osadnictwa nadwiślanego i przeprawa Solec-Kamion), Znaczenie Jazdowa.
Życie na Wiśle ( czytanie wedut i panoram Warszawy m.in. Baryczkowskiej). Prezentacja Programu Rok Wisły 2017. Wstęp do Studiów Podyplomowych o Wiśle.
dr Marek Ostrowski, Robert Jankowski (Rok Rzeki Wisły), Przemysław Potyński (Klub 511 km)UWAGA: zajęcia w terenie przy ognisku (możliwość opiekania - własne patyki mile widziane) nad samą Wisłą na Płycie Desantu w Klubie 511 km (150 m na północ od mostu Łazienkowskiego). Na miejscu bufet z ciepłą herbatą itd.
14.10.2014 WTOREK
godz. 17:30
Informacja obrazowa - narzędzie wiedzy o mieście.
Historia naturalna rejonu Warszawy. Geologia, geomorfologia.
Wysoczyzna i narodziny Wisły.
dr Marek Ostrowski
Wydział Biologii UW (Kampus Ochota, ul. Miecznikowa).
Aula główna.
18.10.2014 SOBOTA
godz. 10-16
Inauguracja zajęć studiów podyplomowych rocznik 2014/2015
Wykład inauguracyjny: Informacja obrazowa w opisie i analizie środowiska.
Lotnicze i satelitarne zobrazowania środkowej Wisły i Warszawy.
Konsultacje społeczne - jak realizować swoje projekty (wykład i warsztaty cz. I)
dr Marek Ostrowski

Ewa Zielińska (Stowarzyszenie Kulturotwórcze Miastodwa)
Budynek CNBCh
sala seminaryjna 2.32
21.10.2014 WTOREK
godz. 16:00
UWAGA
wykład na wybiegu dla niedźwiedzi w al. Solidarności


Miasto i przestrzeń z perspektywy zwierząt. dr Andrzej Kruszewicz
dr Marek Ostrowski
UWAGA:
Zajęcia w al. Solidarności (na zewnątrz ogrodu zoologicznego) bezpośrednio na wybiegu dla niedźwiedzi
28.10.2014 WTOREK
godz. 17:30
Narodziny i pierwsze wieki kształtowania się Warszawydr Marek OstrowskiWydział Biologii UW (Kampus Ochota, ul. Miecznikowa).
Aula główna
3.11.2014 PONIEDZIAŁEK
godz. 18.
Stadion Narodowy - jak budować markę.dr Marek Ostrowski, Michał Olszewski (viceprezydent m.st. Warszawy), Mikołaj Piotrowski (Stadion Narodowy, PL.2012+)UWAGA: zajęcia na trybunach Stadionu Narodowego. Wejście od strony ronda Waszyngtona bramką nr. 2. Przy wejściu konieczne jest okazanie karnetu Varsavianistyki.

Wejście będzie otwarte od godz. 17:15. Na miejscu przed wykładem będzie czynny bufet w gorącymi napojami (kawa, herbata), bo na trybunach może być chłodno mimo zamkniętego dachu. Proszę ubrać się cieplej.

Po wykładzie przewidziana jest dodatkowo możliwość zwiedzenia Stadionu Narodowego w grupach
4.11.2014. WTOREK
godz. 17:30
Szkoła warszawska - Tryptyk Edukacyjny. Przygotowania do E-projektu. Działania interakcyjne. E-podręcznik oraz wirtualna przestrzeń działań lekcyjnych, prac domowych i realizacji własnych zamierzeń.
dr Marek OstrowskiWydział Biologii UW (Kampus Ochota, ul. Miecznikowa).
Aula główna.
5.11.2014 (środa) godz. 17.
Uwaga: wykład w Elizeum
ELIZEUM – wyprawa do wnętrza skarpy wiślanej
mgr inż. Andrzej Wolański (Biuro Konserwatora Zabytków), dr Marek Ostrowski UWAGA: zajęcia w Elizeum wewnątrz skarpy warszawskiej (dojście ok 150 m wzdłuż podnóża skarpy na północ od ul. Książęcej na wysokości pawilonu ujęcia wody),
Do Elizeum można dojść zarówno od strony mostu Poniatowskiego, jak i ul. Książęcej idąc przez park u samego podnóża skarpy. Od strony mostu droga biegnie wzdłuż ogrodzenia muzeum Wojska Polskiego. Z kolei od strony południowej idziemy od pl. Trzech Krzyży ulicą Książęcą w dół i nie dochodząc do pierwszych świateł drogowych skręcamy w lewo pomiędzy skarpą a stawem. Przy stawie jest okrągły budynek ujęcia wody. W tym miejscu - bezpośrednio w skarpie - są ukryte niewielkie drzwi prowadzące do wnętrza groty Elizeum.
15.11.2014 SOBOTA
godz. 10-16
Tylko słuchacze studiów podyplomowych UW-CMS
Geomorfologia obszaru Wisły środkowej (- rzeka jako czynnik rzeźbotówrczy
- rodzaje dolin
- procesy, osady i formy rzeczne w zależnosci od jej biegu
- elementy rzeźby dolinnej Wisły środkowej i na obszarze Warszawy
- związek rzeźby z budową geologiczną
- historia geologiczna Wisły środkowej i dolnej, w tym obszaru Warszawy
- wady i zalety budowy geologicznej).
Warsztaty: zajęcia praktyczne

Historia przed- i wczesnohistoryczna rejonu Wisły środkowej.
Najstarsze ślady osadnictwa –
· Paleolit: Skaratki pod Łowiczem, Zwoleń, Kraków ul. Spadzista, Całowanie, Świdry Wielkie
· Mezolit: zmiany klimatyczne, dłubanki mezolityczne
· Neolit: przepływ nowych mas ludzi/kultur archeologicznych
· Bursztyn – Krzemień – Miedź – wędrówka towarów i idei wzdłuż Wisły
· Epoka Brązu – nowe technologie, nowe kultury, Dzban z Brzezin, szlak handlowy wzdłuż Wisły, skarb bursztynu z Basonii
· Epoka Żelaza: Celtowie, mennica celtycka z Kalisza, Mazowieckie Centrum Metalurgiczne,
· Szlak Bursztynowy
· Wczesne średniowiecze: Wiślanie, Goplanie, Wiślica, góra Chełmo
· Konsolidacja ośrodków osadniczych w średniowieczu na różnych odcinkach Wisły: Kraków, Sandomierszczyzna, państwo Lędzian, Chodlik, Mazowsze, Bródno, Błonie, Kampinos „Zamczysko”, Szeligi, Proboszczewice, piastowska sieć grodowa, Mokrzk, Raciąż, Słupno, Sypniewo, Święck, Wola Szydłowska, Warszawa-Stare Bródno, Szreńsk, Stara Łomża, Grodzisk nad Orzem, Zbucz, Klukowicze i Zajączki, Jazdów, Czersk
· Szkuta z Czerska
· Wykorzystanie Wisły w średniowieczu, rodzaje wykorzystania i spławianych towarów, przeprawa Jagiełły w Czerwińsku, Zakon Krzyżacki i rola Torunia na Wiśle
Warsztaty: nowoczesne nieinwazyjne metody badań archeologicznych na przykładzie średniowiecznej Nieszawy.
prof. dr hab. Jan Dzierżekmgr inż. Marcin Jaworski
Budynek Wydziału Biologii
sala 2A na wysokim parterze po lewej stronie wejścia na półpiętrze
18.11.2014 WTOREKKartografia warszawska - plany, weduty i panoramy Warszawydr Marek OstrowskiWydział Biologii UW (Kampus Ochota, ul. Miecznikowa).
Aula główna.
24.11.2014 PONIEDZIAŁEK
godz. 18
UWAGA: wykład w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego - obowiązują stroje wizytowe
WARSZAWA OKRESU BERNARDO BELLOTTO ZWANEGO CANALETTO.

prof. dr hab. Andrzej Rottermund Sali Wielkiej Zamku Królewskiego - obowiązują stroje wizytowe. Wstęp za karnetami Varsavianistyki.
25.11.2014 WTOREKRozwój przestrzenny Warszawy w okresie pierwszej elekcji. Prawno-ustrojowe warunki powstawania stołeczności Warszawy.dr Marek Ostrowski
29.11.2014 SOBOTA
godz. 10-16
Tylko słuchacze studiów podyplomowych UW-CMS
Hydrografia doliny Wisły
Obrazowa Baza Danych - wprowadzenie i zadania do realizacji
Szkoła warszawska - Tryptyk Edukacyjny. Przygotowania do E-projektu. Działania interakcyjne. E-podręcznik oraz wirtualna przestrzeń działań lekcyjnych, prac domowych i realizacji własnych zamierzeń.
prof. Artur Magnuszewski,
dr Marek Ostrowski
Wydział Biologii
sala 103 B na półpiętrze
2.12.2014 WTOREK
godz. 17:30
Gruba Kaśka i Wyspa Pomidorowadr Marek Ostrowskiaula wydziału Biologii UW
8.12.2014 PONIEDZIAŁEK
godz. 18.
Warszawa w okresie międzywojennym i B-cia Jabłkowscydr Marek Ostrowski, Jarosław Zieliński UWAGA: zajęcia w Domu B-ci Jabłkowskich
9.12.2014 WTOREK
godz. 17:30
Gruba Kaśka i Wyspa Pomidorowa
Twierdza Warszawa
dr Marek Ostrowskiaula wydziału Biologii UW
12.12.2024 PIĄTEK
godz. 17 - 20
Uroczyste zakończenie i wręczenie absolwentom dyplomów ukończenia Studiów Podyplomowych "Człowiek-Miasto-Środowisko" UW rocznik 2013/2014 oraz słuchaczom Akademii Wiedzy o Mieście z poprzednich roczników.
W programie prezentacje:
Rozmowa kontrolowana - Agnieszka i Adam Nowak
Co zmalowano w Warszawie - Małgorzata Musiał
Stoim na stacji Lokomotywa - Katarzyna Jadwiszczok
Zimno, ciepło, ciepło... - Krzysztof Carbol
Warsaw made in USA - Cecylia Rotter
Warszawa na Syberii - uczestnicy wyprawy do Ałtaju
Wigilijny deser - Hanna Wach
Chór Wydz. Biologii Uniwersytetu Warszawskiego i Gaudeamus
W trakcie przewidziane jest kilka prezentacji słuchaczy studiów podyplomowych. Sala 103
13.12.2014 SOBOTA
godz. 10-16
Tylko słuchacze studiów podyplomowych UW-CMS
Obrazowa Baza Danych.
Zaawansowane oprogramowanie komputerowe o prostych
interfejsach, wszechobecność odbiorników systemu GPS i wysokorozdzielcze
obrazy satelitarne pozwalają na coraz wierniejsze odtwarzanie
rzeczywistości w wirtualnej przestrzeni. Zostaną przedstawione podstawy zarządzania informacja przestrzenną, zapisu przestrzeni geograficznej w formie
zrozumiałej dla komputera, możliwości odtwarzania świata w rzeczywistości wirtualnej (samodzielne prace w przestrzeni miasta i rzeki przy pomocy cyfrowych narzędzi.

dr Marek Ostrowski
mgr Michał Chiliński
Budynek Wydziału Biologii
sala 2A na parterze po lewej stronie wejścia na półpiętrze
15.12.2014 PONIEDZIAŁEK
godz. 18.
W samym środku Warszawydr Marek Ostrowski, Ewa Kobierska-Maciuszko (Biblioteka Uniwersytecka BUW), Tadeusz Świętek, Krzysztof Wittels, Dariusz Bruncz; koncert i chór pod dyrekcją Zuzanny Kuźniak


UWAGA: zajęcia w kościele ewangelickim na pl. Małachowskiego
16.12.2014 WTOREK
godz. 17:30
Historia Warszawy pisana nazwami ulicdr Marek Ostrowskiaula wydziału Biologii UW
PRZERWA ŚWIATECZNA
PRZERWA ŚWIATECZNA
PRZERWA ŚWIATECZNA
PRZERWA ŚWIATECZNA
12.01.2015
PONIEDZIAŁEK
godz. 18
Warszawa współczesna po 1945 r.Marek Ostrowski, Jarosław ZielińskiAula Wydziału Biologii UW
13.01.2015
WTOREK
godz. 17:30
Szata roślinna, parki i flora WarszawyMarek Ostrowskiaula Wydziału Biologii UW
17.01.2015 r.
SOBOTA
godz. 10-16
Kartografia historyczna doliny Wisły.
Partycypacyjne modele zmian przestrzennych
Gry terenowe jako element poznawczy i promocyjny - warsztaty
Paweł Weszpiński - Muz. Warszawy
Ewa Zielińska
Michał Chiliński
sala 103 B
Wydział Biologii UW
19.01.2015
PONIEDZIAŁEK
godz. 18
Miasto jako galeria sztuki
Mrek Ostrowski
Sebastian Cichocki i Marcel Andina Velez (Muzeum Sztuki Współczesnej)
aula Wydziału Biologii UW
20.01.2015 r.
WTOREK
godz. 17:30
Struktura urbanistyczna i funkcjonalna WarszawyMarek Ostrowskiaula wydziału Biologii UW
27.01.2015 r.
wtorek
EGZAMIN (zajęcia tylko dla studentów Varsavianistyki )aula wydziału Biologii UW
31.01.2015 r.
SOBOTA
godz. 10-15
Tylko słuchacze studiów podyplomowych UW-CMS
Uwarunkowania prawno-ustrojowe w kształtowaniu stołeczności Warszawy i rozwoju gospodarczo-politycznego Środkowej Wisły.dr Adam Jankiewiczzajęcia w Trybunale Konstytucyjnym
Al. Szucha
10.02.2015 r.
WTOREK
dzień wolny przerwa międzysemestralna
14.02.2015 r.
SOBOTA
godz. 10-16
Wisła w granicach Królestwa Polskiego
Dziedzictwo kultury olęderskiej w gospodarce i krajobrazie terenów zalewowych Wisły
Losowanie grup QR
prof. Lech Królikowski
Jerzy Szałygin
Marek Ostrowski
sala 103 B
17.02.2015 r.
WTOREK
dzień wolny przerwa międzysemestralna
24.02.2015 r.
WTOREK
godz. 17:30
Ewolucja struktury urbanistycznej i funkcjonalnej Warszawy od okresu dwudziestolecia międzywojennego po czasy współczesne dr Marek Ostrowskiaula wydziału Biologii UW
28.02.2015 r.
SOBOTA
godz. 10-16
Ceramiczna Warszawa - z serii rody rzemieślnicze (ród Grzeskiewiczów); warsztaty: projektowanie cech miasta i Wisły (treść a forma)
Ocena reportaży foto przez uczestników zajęć (na ocenę)
Rewitalizacja obiektów i założeń urbanistycznych Warszawy i obszarów nadwiślanych
Dorota i Malwina Grześkiewicz
dr Aleksandra Jadach-Sepioło
aula wydziału Biologii UW
10.03.2015 r.
WTOREK
godz. 17:30
Ewolucja struktury urbanistycznej i funkcjonalnej Warszawy - czasy współczesne dr Marek Ostrowskiaula wydziału Biologii UW
14.03.2015 r.
SOBOTA
Planowane zajęcia: relacje z tras QR po Warszawie na prośbę uczestników przeniesione na maj.zajęcia przeniesione na 9 maja.
17.03.2015 r.
WTOREK
godz. 17:30
Projektowanie miastadr Marek Ostrowskisala 103 na półpiętrze
24.03.2015 r.
WTOREK
godz. 17:30
Miasto światładr Marek Ostrowskisala 103 na półpiętrze
28.03.2015 r.
SOBOTA
godz. 10-16
Warsztaty ceramiczne - prezentacja prac.
Planowanie zagospodarowania przestrzeni
Powiślaki, zawiślaki, wędrowce. Czy krajobraz muzyczny Powiśla
Przypominajka geologiczna - przygotowanie do egzaminu
Dorota i Malwina Grześkiewicz
Grzegorz Buczek
Michał Maziarz
Marek Ostrowski
sala 103 B
11.04.2015 r.
SOBOTA
godz. 10-16
Zajęcia w oczyszczalni Czajka - wdrażanie jednej z prac dyplomowych
Zespół:
Marek Ostrowski, Wojciech Fronczak, Agnieszka Bisak
Oczyszczalnia Czajka, Białołęka
14.04.2015 r.
WTOREK
godz. 17:30
Warszawa - jednostki i pomiary czas. Cezury.dr Marek Ostrowskisala 103
18.04.2015 r.
SOBOTA
godz. 10-16
UWAGA zajęcia w sali 102
Prezentacja i omówienie wykonanych i wypalonych dzieł ceramicznych uczestników zajęć
Flora i fauna nadwiślańskich łęgów. W jaki sposób występowanie roślin dokumentuje historie Warszawy.
Rewitalizacja obiektów i założeń urbanistycznych Warszawy i obszarów nadwiślanych Mazowsza (warsztaty)
Marek Ostrowski
prof. Barbara Sudnik
dr Aleksandra Jadach-Sepioło
sala 102
16.05.2015
SOBOTA
godz.10-16
Podsumowanie zajęć w Oczyszczalni Czajka
Najciekawsze miejsca Warszawy i doliny Wisły - typują i oprowadzają uczestnicy zajęć na podstawie przebytych tras wielozadaniowych QR.
Wisła Warszawska i Warszawa z perspektywy wiślanej.
Omówienie przygotowań do 2-3 dniowego rejsu uczestników studiów po Wiśle.
Wojciech Fronczak, Agnieszka Bisak, Marek Ostrowski,
Uczestnicy studiów
sala 103
spływ Wisłą - termin do ustaleniaspływ Wisłą