Rejestracja otwarta

Od dzisiaj możliwe już są zgłoszenia do Akademii Wiedzy o Mieście na rok akademicki 2012/2013.

Więcej szczegółów w zakładce zgłoszenia.

WYPRAWA i RANDKA POD WISŁĄ – podsumowanie zajęć terenowych

Kontynuuj

Wykład wprowadzający – technologia TBM w drążeniu pierwszego w historii tunelu pod Wisłą

Kontynuuj

Zaproszenie Teatru Dramatycznego

Każdy student czy studentka oraz słuchacze Akademii Wiedzy o Mieście, którzy w kasie Teatru Dramatycznego okażą karnet z planem zajęć Varsavianistyki mogą kupić dwa tańsze bilety na spektakle.

Kontynuuj

Warszawa Kulturalna

Wykład Warszawa Kulturalna odbył się w dniu 16 stycznia 2012 na deskach Teatru Dramatycznego M.St. Warszawy im. Gustawa Holoubka.

Kontynuuj

Warszawa z perspektywy SGH

Materiały z wykładu Warszawa z perspektywy Szkoły Głównej Handlowej, który odbył się 09 stycznia 2012,

prowadzonego przez prof. dr hab. Marka Bryxa (prorektora ds. rozwoju SGH)

Wykład i koncert bożonarodzeniowy

W dniu 19 grudnia odbył się wykład i koncert bożonarodzeniowy w kościele ewangelicko-augsburskim św. Trójcy przy pl. Małachowskiego – geograficznym centrum Warszawy.
Kontynuuj

Wykład w Trybunale Konstytucyjnym – zdjęcia z wykładu

W dniu 8 listopada odbył się wykład, w Trybunale Konstytucyjnym, obejmujący zagadnienia:

Ustrojowo-konstytucyjne uwarunkowania powstania i rozwoju przestrzennego miasta, powstawanie stołeczności. Okres pierwszych sejmów elekcyjnych. Warszawa okresu Zygmunta Augusta i Zygmunta III Wazy.
Prawo o miastach. Konstytucja 3 maja.
Ślady wielkiej historii we współczesnej przestrzeni miasta.

Wykład poprowadzili:
Adam Jankiewicz
Joanna Porębska
Marek Ostrowski

Kontynuuj

Prehistoria Warszawy – zdjęcia z wykładu

W dniu 11 października odbył się drugi ogólny wykład w Akademii pod tytułem Prehistoria Warszawy.

W ramach wykładu zostały poruszone następujące zagadnienia:

  • Historia naturalna przed pojawieniem się ludzi.
  • Geologia, geomorfologia.
  • Wysoczyzna i narodziny Wisły.
  • Hydrografia i klimat Warszawy

Kontynuuj

Zdjęcia z pierwszego wspólnego wykładu

Dnia 4 października odbył się pierwszy wspólny wykład dla wszystkich grup uczestników biorących udział w Akademii.

Wydarzenie to uświetniło uroczyste odczytanie listu przewodniczącej Rady m.st. Warszawy – Pani Ewy Malinowskiej-Grupińskiej skierowanego do organizatorów i słuchaczy z gratulacjami z okazji utworzenia i rozpoczęcia działalności Akademii Wiedzy o Mieście. List w imieniu Pani Przewodniczącej Rady Miasta odczytał przedstawiciel Komisji Edukacji przy Radzie Miasta – radny Zbigniew Dubiel.
Kontynuuj