Zdjęcia z Inauguracji

Prezentujemy zdjęcia upamiętniające inaugurację Akademii Wiedzy o Mieście.

Inauguracja odbyła się 14 września 2011 o godzinie 17:00 w auli Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Kontynuuj

Program inauguracji Akademii Wiedzy o Mieście

13 września (wtorek), godz. 17:00

miejsce: aula Wydziału Biologii UW, ul. Miecznikowa (wejście od strony ul. Banacha koło budynków Wydziału Geologii)

 

  1. Powitanie przez dziekana Wydz. Biologii – prof. Joannę Pijanowską (3 min)
  2. Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej – Mirosława Sielatyckiego (5-10 min)
  3. Wystąpienie zastępcy prezydenta m.st. Warszawy – Włodzimierza Paszyńskiego i dyrektor Biura Edukacji Urzędu Miasta – Jolanty Lipszyc (7 min)
  4. Informacja o założeniach Akademii Wiedzy o Mieście – dr Marek Ostrowski (20-25 min)
  5. Wystąpienie przedstawiciela delegacji z Wielkiej Brytanii z Coventry – (5 min)
  6. Konferencja prasowa (30 min)

Początek rekrutacji

Rekrutacja rozpocznie się o północy dnia 12 września 2011 roku.

Pytania można kierować bezpośrednio do twórcy i organizatora Akademii dr Marka Ostrowskiego (samper@samper.pl).

Liczba miejsc jest limitowana. Decyduje kolejność zapisów. W br. przewidziane jest tylko 150 miejsc: 50 dla nauczycieli, 50 dla uczniów i dodatkowo 50 dla indywidualnych mieszkańców Warszawy zainteresowanych tworzeniem modelu wiedzy o mieście i jego praktycznym wykorzystaniem.

Zapisy i rejestracja

Zgłoszenia i zapisy odbywać się będą poprzez stronę internetową www.Varsovia.pl, w zakładce zgłoszenia.

Należy wypełnić elektronicznie formularz zgłoszeniowy w odpowiedniej grupie:

Zgłoszenia zostaną rozpatrzone w ciągu 3-4 dni, a kandydaci, którzy zostaną przyjęci zostaną powiadomieni zwrotnie pocztą e-mailową. Osoby, dla których nie starczy miejsc zostaną wpisani na listę rezerwową.